МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ УГОЛОК

 

УГОЛОК 25х25х4мм. - цена 80 руб./1 м.п.

УГОЛОК 32х32х4мм. - цена 110 руб./1 м.п.

 УГОЛОК 40х40х4мм. - цена 170 руб./1 м.п.  УГОЛОК 50х50х5мм. - цена 235 руб./1 м.п.

      УГОЛОК 63х63х5мм. - цена 290 руб./1 м.п.

      УГОЛОК 75х75х5мм. - цена 340 руб./1 м.п.

      УГОЛОК 90х90х6мм. - цена 485 руб./1 м.п. 

 

 

у